Totul despre cancerul de piele
    
SHARE
 
2018-10-17
Dr. Leventer: medicul salveaz? via?a unui pacient cu cancer dac? i se d? posibilitatea de a ajuta la timp

Cancerul de piele se vede. Cancerul de piele evolueaz? în timp. Cancerul de piele se poate vindeca. Cancerul de piele nu mutileaz? dac? este tratat la debutul s?u. Sunt adev?ruri de care ar trebui s? ?in? cont amatorii de soare, de plaj?, cei care lucreaz? în aer liber ?i mai ales cei care observ? leziuni periculoase pe propria piele. Îns? nu toate pove?tile ale românilor diagnostica?i cu cancer de piele au un final fericit.

“Unii dintre ei au fost îngrijora?i de bubi?a de pe fa?? care nu se vindec?, au fost la medic dar acesta l-a tratat cu superficialitate, a cauterizat f?r? s? fac? o biopsie care i-ar fi dat un diagnostic de carcinom cutanat. Pacientul a plecat acas? mul?umit c? a sc?pat u?or, dar dup? un timp, de obicei dup? câteva luni, observ? c? problema a revenit ?i c? viteza de cre?tere a ?esutului este mai rapid?, c? leziunea se ulcereaz? la cea mai mic? atingere. Pacientul î?i ia inima în din?i ?i mai merge o dat? la acela?i doctor care iar cauterizeaz? f?r? analiz?. A treia oar? pacientul ajunge la chirurg care îi face o opera?ie larg?, "care scoate tot”, dar rezultatul biopsiei efectuat de aceast? dat? arat? clar c? a r?mas tumora în marginea de opera?ie ?i recidiv? este posibil?. Rezultatul acesta este a?teptat în condi?ii de spital la 2-4 s?pt?mâni. Este povestea unei paciente operate s?pt?mâna trecut?, este povestea unui pacient care urmeaz? s? intre în interven?ie s?pt?mâna viitoare. De ce se întâmpl? a?a? Pentru c? "se poate ?i a?a" neexistând protocoale clare de lucru ?i competen?e bine stabilite ca în ??rile UE. Pentru c? sunt extrem de pu?ine laboratoare de histopatologie capabile s? furnizeze rezultate la 24 de ore sau chiar la 40 de minute cum se întâmpl? acum în Centrul Dr Leventer”, afirm? medicul dermatolog Mihaela Leventer.

Chiar dac? sunt mari amatori de plaj?, doar un sfert dintre români au auzit de existen?a carcinomului cutanat. Dintre ace?tia doar 3, 6 la sut? ?tiu ce este ?i îl consider? vindecabil. Asta în timp ce num?rul cazurilor care amân? vizita la medic nu este deloc neglijabil.

“îmi vine în minte poza trimis? pe mail de c?tre o nepoata îngrijorat? de starea bunicii care are 90 de ani ?i sufer? de epiteliomatoz?, adic? are mai multe carcinoame bazocelulare pe pleoape ?i pe nas. Se vede pe pielea îmb?trânit? a bunicii c? a lucrat o via?? în soare. ?tiu sigur c? o tumor? de piele nu e mare ?i ulcerat? de la debut ?i c? ce are pe fa?? evolueaz? de mul?i, foarte mul?i ani. Bunica nu a putut s? se îngrijeasc? singur?, i-a îngrijit pe al?ii. Familia a ignorat semnele la început minore ?i apoi tot mai evidente c? ceva r?u se întâmpl?, dar s-a gândit c? e b?trân? ?i.... poate nu mai e nevoie de tratament! Crud, dar adev?rat. Abia acum, în ceasul al doisprezecelea, realizeaz? c? o tumor? îi m?nânc? pleoapa, atac? ochiul ?i din ea se scurge un puroi nepl?cut mirositor. Abia acum caut? ajutor când situatia este atât de grav? ?i posibilit??ile de tratament atât de reduse. Medicul salveaz? viata dac? i se d? posibilitatea de a ajuta la timp”, descrie dermatologul Mihaela Leventer una dintre situa?iile frecvente cu care se confrunt? în clinic?.

Pân? la aceast? or?, echipa medicului Mihaela Leventer a operat 700 de cazuri prin chirurgia Mohs, tratamentul standard pentru carcinom.

“îmi amintesc de un domn care a venit la mine foarte speriat. A fost operat într-un serviciu de chirurgie de o tumor? de piele dezvoltat? în mul?i ani la r?d?cina nasului. Chirurgul a scos tumora larg, a dat-o la analiz? ?i a acoperit defectul rezultat cu un lambou, adic? o bucat? de piele transferat? de pe frunte. La o lun? de la opera?ie, timp în care cicatricea s-a format, pacientul ridic? rezultatul biopsiei ?i afl? cu stupoare c? este vorba de o tumor? invaziv? ?i care se observ? în marginile de excizie. Totul acoperit cu o piele s?n?toas? de pe frunte. Sub acest capac de piele groas?, normal?, am descoperit resturi tumorale prezente pân? spre unghiul intern al ambilor ochi! Prin microchirurgie Mohs am posibilitatea de a diagnostica în timpul interven?iei pozi?ia resturilor tumorale ?i a le eradica. Am acoperit apoi defectul cu o gref? de piele cu un rezultat estetic bun”, afirm? fondatoarea Dr Leventer Centre ?i a funda?iei Dr. Leventer pentru s?n?tatea pielii.

Metoda Mohs func?ioneaz? cu brio dac? pacien?ii ajung în timp util la medicii care o aplic?. Si mai ales dac? fiecare persoan? î?i face timp m?car 5 minute ca s?-?i citeasc? pielea ?i s? mearg? anual la un dermatolog.

Întreabă specialistul
Adresa de email nu va fi publicata. Campurile marcate cu * sunt obligatoriiTRIMITE
CITE┼×TE ┼×I:
Un proiect dezvoltat de:
┬ę2015
Cu sprijinul: