Totul despre cancerul de piele
    

Unul din trei oameni care suspecteaz? c? are cancer, la nivel mondial, prime?te diagnosticul de cancer de piele. În America, statisticile desemneaz? cancerul de piele drept cel mai des întâlnit tip de cancer la om”, iar în România, chiar dac? nu exist? înc? analize statistice elaborate precum ale americanilor, doctorii vorbesc despre o cre?tere cu 200% a cazurilor în ultimii 10 ani.

Cancerul de piele, un diagnostic ignorat de mul?i, mai ales în temeiul unei false încrederi c? ”li se întâmpl? doar altora”, se transform? într-un diagnostic tot mai des întâlnit, care ajunge s? afecteze nu doar bolnavul, ci ?i rude, prieteni, oameni cunoscu?i ?i dragi. Nu ne mai permitem s? ne întreb?m „cum, ?i pielea poate face cancer?!”, nu mai putem ignora termeni precum „carcinom”, „melanom” sau „biopsie”.

Marea problem? în ?ara noastr? este diagnosticarea tardiv?. „V?d mereu cazuri bulversante – pacien?i mutila?i din cauza tumorilor galopante - ?i nu îmi d? pace gândul c? tot acest chin nesfâr?it pentru pacient putea fi evitat, pentru c? depistarea în stadii incipiente are puterea de a transforma cancerul de piele într-o boal? vindecabil?”, spune dr. Mihaela Leventer, cea din grija c?reia a prins via?? acest proiect (pe care ne bucur?m c? l-a?i descoperit).

www.canceruldepiele.ro este o ini?iativ? a Funda?iei Dr. Leventer pentru S?n?tatea Pielii, iar planurile ne sunt curajoase: s? reducem num?rul de cazuri depistate în stadii avansate, cazurile de mutil?ri ?i de decese din cauza cancerului de piele, s? sc?dem num?rul de diagnostice puse gre?it, de prejudec??i în privin?a acestei boli, de pacien?i pu?in sau deloc informa?i.

O întreag? echip? format? din exper?i în dermatologie ?i editori dedica?i v? sunt al?turi prin acest proiect cu articole de încredere, recomand?ri importante ?i r?spunsuri la întreb?ri. Vrem ca, atunci când ve?i închide aceast? pagin?, s? r?mâne?i cu acest gând: cancerul de piele este o amenin?are extrem de real? pentru noi to?i, dar poate fi învins. De c?tre cei informa?i, de cei care cer ajutorul la primele suspiciuni, de cei c?rora le pas?, de voi, dragi cititori.


Echipa canceruldepiele.ro

Mihaela Leventer

Dr. Mihaela Leventer
Medic primar dermatolog
Fondatorul Centrului Dr. Leventer
Gabriela Dodan

Dr. Gabriela Dodan
Medic specialist dermatolog
Tiberiu Tebeica Dr. Tiberiu Tebeica
Medic specialist Anatomie Patologica
Dermatopatolog (certificare interna?ional?)Contact:

contact@canceruldepiele.ro

CITEƞTE ƞI:
Un proiect dezvoltat de:
©2015
Cu sprijinul: