Totul despre cancerul de piele
    

Ce este cancerul de piele?

Cancerul de piele este cel mai r?spândit tip de cancer din lume – se estimeaz? c? 40% dintre diagnosticele de cancer puse la nivel global vizeaz? pielea. Statisticile – care noteaz? c? cifrele pot fi mult mai mari, pentru c? nu pot fi m?surate cu precizie – vorbesc despre cel pu?in 3 milioane de noi cazuri de cancer de piele an de an.

în România, num?rul celor afecta?i de aceast? boal? a crescut alarmant în ultimii ani. Nu dispunem de date precise, dar medicii ?tiu c? situa?ia este cât se poate de serioas? – ca s? v? face?i o idee, Dr Leventer Centre, clinic? de referin?? în domeniul dermatologiei, a înregistrat un num?r dublu de cazuri de cancer de piele în 2014 fa?? de 2013 ?i cu 38% mai mult in 2015 fa?? de 2014, de exemplu. Dac? încerc?m s? monitoriz?m situa?ia pentru ultimii 10 ani, vom auzi exper?i care vorbesc ?i despre o cre?tere cu 200% a cazurilor.

Tenta?ia s? nu lu?m în serios acest tip de cancer este mare – ne sperie cancerul de sân, ?tim de cel de colon, ?i cel de plâmâni ne este cunoscut, dar cel de piele ne este cam str?in ?i parc? nici nu ne însp?imânt? a?a de tare – pielea nu pare un organ a?a de important în compara?ie cu restul celor afectate de cancer. Ne în?el?m amarnic. Ignorat, nedepistat la timp sau prost diagnosticat, cancerul de piele poate afecta multe alte organe, poate mutila ?i chiar poate ucide. 

Ca s? ne întoarcem la întrebarea de la început, cancerul de piele reprezint? o tulburare în buna func?ionare a celulelor de la nivelul pielii. Celulele nu mai respect? ciclul firesc al vie?ii lor, î?i modific? ADN-ul ?i devin anormale, apoi încep s? se înmul?easc? f?r? control ?i formeaz? tumori. Curând, invadeaz? alte ?esuturi ?i se dezvolt? la distan??. Când celulele canceroase se extind spre alte organe, vorbim despre metastaze.Simptome

Este adev?rat faptul c? diagnosticul de cancer de piele se stabile?te tot mai frecvent ?i cifrele din statisticile medicale sunt în cre?tere. Dar, la fel de adev?rat, este c?, din fericire, are dou? tr?s?turi favorabile: cancerul de piele poate fi depistat u?or de la primele simptome ?i poate fi vindecat cu diagnosticul ?i tratamentul potrivit.

Cancerul de piele este unul dintre pu?inele cancere ale c?rui semne se dezvolt? la vedere, chiar sub ochii no?tri. Tot ce trebuie s? facem este s? acord?m m?car 10 minute lun? de lun? pentru o autoexaminare – mai multe sfaturi g?si?i AICI.

în principiu, trebuie s? fi?i aten?i la orice schimbare de orice fel ap?rut? pe leziuni vechi sau dezvoltarea de leziuni noi. Nu v? gândi?i c? dac? nu doare sau modificarea este discret? nu merit? luat? în seam?. Ve?i c?uta îndeosebi excrescen?e ale pielii care fie apar pentru prima oar?, fie î?i modific? forma, dimensiunea sau culoarea. Ve?i fi aten?i la aluni?e, semne din na?tere, pete de orice fel care î?i schimb? culoarea, î?i m?resc dimensiunea sau devin mai groase, î?i modific? textura, cap?t? forme neregulate, apar brusc dup? 20 de ani. Nu ve?i neglija nici o zon? sau o ran? care v? d? mânc?rimi încontinuu, v? doare, face cruste repetate, sângereaz?. De asemenea, trebuie s? ?ine?i cont ?i de orice ran? care nu se vindec? în mai mult de 3 s?pt?mâni. Orice se înc?p??âneaz? s? nu dispar? de pe piele, oricât de neimportant ar p?rea, inclusiv un co?, trebuie s? v? pun? în alert?.

Absolut toate situa?iile enumerate mai sus trebuie s? v? trimit? la medicul dermatolog, singurul în m?sur? s? v? spun? dac? exist? vreun pericol ?i cum poate fi el înl?turat. Diagnosticul pus dup? c?ut?ri pe internet, primejdioasa convingere c? pielea nu merit? îngrijorare pentru c? orice bub? trece, precum ?i leacurile administrate dup? ureche nasc drame. Nu v? juca?i cu via?a dumneavoastr?!

Carcinomul bazocelular seam?n? la debut cu o vezicul? sau un co?. Bubi?a cre?te treptat ?i ia adesea o form? hemisferic?, translucid?, friabil? cu tendin?? la ulcerare. Alteori, leziunea se dezvolt? în pat? de ulei ?i este m?rginit? de un tiv perlat, lucios. Unele carcinoame bazocelulare sunt pigmentate ?i pot s? semene cu un melanom. Acest tip de cancer cutanat poate afecta mai ales pielea fe?ei ?i scalpului dar se întâlne?te ?i pe trunchi.

Carcinomul spinocelular este o tumor? care apare sub forma unei coji?e aderente, aspre care acoper? o pat? discret ro?iatic?. Aceast? leziune se poate ulcera ?i acoperi de cruste maronii de sânge sau poate cre?te în volum sub forma unui nodul sângerând. Acest tip de cancer apare frecvent pe buza inferioar?, pe zona expus? cronic la lumin? a mâinilor, pe cicatrici vechi mai ales pe zonele care au fost tratate cu raze Roentgen dar ?i în zona genital? care a suferit o transformare în cadrul altei boli cum ar fi lichenul scleroatrofic.

Melanomul seaman? mult cu o aluni?? adic? este o mic? pat? cafenie negricioas? sau care con?ine ?i alte culori de la alb la ro?u. Consider?m suspecte leziunile care î?i modific? aspectul: culoare, form?, volum sau care sunt diferite de celelalte. Melanomul se poate dezvolta oriunde pe corp, chiar ?i sub unghii, pe scalp, pe t?lpi, mucoasa genital?. Exist? grupuri de melanocite active ?i în mucoasa gastric? sau în ochi ?i uneori melanomul poate porni de acolo fiind greu de depistat. Totu?i o persoan? care î?i urm?re?te periodic aluni?ele la dermatolog are ?ansa depist?rii precoce a aluni?elor active ?i beneficiaz? de un tratament curativ.

Dermatofibrosarcomul protuberans este o tumor? care seam?n? foarte bine cu o cicatrice cheloid?. Se întâlne?te adesea în treimea superioar? a trunchiului.

Acestea sunt cele mai frecvente patru cancere de piele, îns? exist? multe alte forme de tumori cutanate care se întâlnesc mai rar.Câte tipuri de cancer de piele exist??

Dac? v-a zburat gândul instantaneu la melanom atunci când a?i citit titlul acestei sec?iuni, atunci da?i-ne voie s? v? corect?m. Melanomul, de?i este cel mai des men?ionat în România în discu?iile privind cancerul de piele, este doar unul dintre tipurile posibile. Şi nici m?car nu este cel mai des întâlnit. A?adar, iat? principalele tipuri de cancer de piele:

  • Carcinomul (epiteliomul) bazocelular
            
Carcinom bazocelular Carcinom bazocelular Carcinom bazocelular

  • Carcinomul (epiteliomul) spinocelular sau scuamocelular
carcinom spinocelular

  • Melanomul
melanom melanom melanom

Primele dou? sunt cunoscute drept tipurile de cancer de piele non-melanocitare ?i sunt, de altfel, cel mai des întâlnite în întreaga lume. De asemenea, au ?i cele mai mari ?anse de vindecare dac? sunt depistate ?i tratate la timp. De?i sunt maligne, cazurile în care metastazeaz? sunt reduse - numeric, carcinoamele spinocelulare având mai frecvent aceast? posibilitate. Aceste dou? tipuri de cancer de piele pot îns? desfigura pacientul, dac? sunt ignorate ?i continu? s? evolueze.

Melanomul reprezint?, a?adar, un num?r mai mic, dar semnificativ, de cancere de piele. Este un tip de cancer agresiv care are tendin?a de a se extinde în organism. Poate fi fatal, dac? nu este diagnosticat ?i tratat rapid.

Pe lâng? aceste trei tipuri des întâlnite, mai exist? ?i unele mai rare precum dermatofibrosarcoma protuberans, carcinomul Merkell, carcinomul sebaceu etc.Cauze ?i factori de risc

Dac? v-a?i r?spuns deja în minte „soarele este de vin?!”, ave?i perfect? dreptate. Peste 90% dintre cancerele de piele sunt cauzate de expunerea la soare. Pentru restul, de 10% exper?ii dau vina pe radioterapie, pe arsuri accidentale cu arsenic, unii chiar pe fumat, pe infec?iile cu HPV (Human Papilloma Virus), pe anumite sindroame genetice, pe radia?iile ionizante , carcinogenii din mediul în care tr?im sau pe radia?iile UV artificiale – cele din solar, de pild?. Expunerea pielii la solar este considerat? de reputate autorit??i ?tiin?ifice extrem de periculoas?. Faptul c? femeile tinere apeleaz? frecvent la acest mijloc de bronzare a f?cut ca inciden?a carcinoamelor cutanate ?i a melanoamelor s? creasc? sim?itor la aceast? categorie de vârst? tân?r?.

Se vorbe?te mult despre factorii de risc care cresc, din p?cate, ?ansele unui diagnostic de cancer de piele. A?a c? o enumerare a celor mai des men?iona?i factori de risc ne va fi mai mult decât util?.

  • Tipul de piele – Pielea mai alb? este mai expus? agresiunilor radia?iilor UV din cauza c? ea con?ine mai pu?in pigment (melanin?), iar pigmentul joac? un rol de protec?ie. A?adar, oamenii blonzi sau ro?ca?i, cu ochi de culori deschise sunt mai predispu?i la apari?ia cancerul de piele decât cei brune?i.
  • Istoricul arsurilor – Doar cinci arsuri severe de piele produse în timpul vie?ii dubleaz? riscul de cancer cutanat la maturitate. Deteriorarea produs? de lumin? este ireversibil? ?i cumulativ? ?i a?a se explic? de ce boala apare chiar ?i dup? ce ani de zile pielea n-a mai fost expus? la soare. Arsurile pielii la copii cu vârsta mai mic? de 7 ani cresc riscul de cancer chiar ?i cu 75% la vârst? adult?.
  • Aluni?ele – Persoanele care au numeroase alunite (peste 50) sau care au avut aluni?e anormale numite nevi displazici sau activi prezint? un risc crescut de melanom. Dar pielea trebuie controlat? regulat indiferent de num?rul aluni?elor. Studii recente au arat?t c? persoanele cu un num?r mai mic de aluni?e pot face forme mai agresive de melanom malign.
  • Antecedente de cancer de piele – Dac? unul dintre p?rin?i sau un frate a suferit de cancer de piele, riscul este în cre?tere pentru ceilal?i membri ai familiei. La fel, o persoan? care a primit o dat? diagnosticul de cancer de piele, are un risc mai mare s? mai dezvolte unul.
  • Leziunile precanceroase ale pielii – Cei care sufer? de leziuni ale pielii precum keratozele actinice prezint? un risc mai mare de cancer de piele. Pute?i citi mai multe despre leziunile precanceroase în sec?iunea PREVENŢIE.


Cum se trateaz?? Principii de tratament

Cancerul de piele este o tumor? vindecabil? dac? este depistat? precoce ?i este tratat? corect.

Diagnosticul de certitudine al cancerului de piele se face prin biopsie sau examen histopatologic.

Excizia sau opera?ia este principala metod? de tratament a cancerului de piele. Majoritatea carcinoamelor bazocelulare ?i spinocelulare sunt tratate prin interven?ii chirurgicale care permit diagnosticarea ?i eradicarea tumorii. Cea mai performant? tehnic? operatorie este microchirurgia MOHS despre care pute?i citi pe larg AICI ?i care se aplic? în special tumorilor localizate pe fa?? ?i scalp. Melanomul malign este operat dup? reguli foarte clare care dau o ?ans? pacientului suferind.

Radioterapia este ?i ea printre metodele de tratament folosite - poate înlocui opera?ia sau o poate completa. Medicii mai recomand? în anumite cazuri terapia fotodinamic? - o metod? relativ nou? care este o alternativ? la opera?ie în cazul carcinomului bazocelular superficial sau în cazul precancerozelor, precum keratozele actinice.

Chimioterapia este mai rar folosit?, doar pentru bolnavii cu metastaze produse de cancer de piele, sau în cazul unor carcinoame bazocelulare gigantice distructive.

Dermatologii mai apeleaz? la imunoterapie, cum ar fi administrarea de interferon în melanomul malign în stadiile II ?i III.

Cremele citostatice sunt valoroase în formele superficiale ale carcinomului bazocelular.

Schemele de tratament sunt cuprinse în protocoale agreate interna?ional ?i revizuite periodic în func?ie de nout??ile ap?rute în cercetarea ?i practica medical?. Protocoalele de lucru ?in cont de tipul de tumor?, de stadiul de boal?, de localizare, evolu?ie ?i vârsta pacientului.

Importan?a biopsiei

Biopsia este o analiz? de rutin? în domeniul dermatologic. Biopsia cutanat? este de o importan?? crucial? în diagnostic pentru c? este singura procedur? care poate spune precis dac? avem de-a face cu un cancer de piele sau nu. Dermatologul care examineaz? o anumit? leziune, stabile?te un diagnostic, pe criterii clinice: aspect, dimensiune, localizare, simptomatologie, evolu?ie. Certitudinea se stabile?te dup? studierea aspectului celulelor din leziuni la microscop, adic? prin biopsie. Multe dintre afec?iunile dermatologice seam?n? din punct de vedere clinic, biopsia f?când diferen?a. A?adar, chiar dac? nu exist? o suspiciune de cancer, poate fi recomandat? biopsia pentru un diagnostic cert ?i un tratament pe m?sur?. Orice leziune banal? îndep?rtat? de pe piele este bine s? fie examinat? ?i la laboratorul de histopatologie. Fragmentul de piele necesar se recolteaz? în anestezie local? printr-o manevr? de mic? chirurgie care poate fi: r?zuirea cu o lam? special?, sec?ionarea cu forfecu?a, perforarea cu bisturiul rotund sau chiar excizia chirurgical? a leziunii, integral sau par?ial. 

Este o manevr? simpl?, care se efectueaz? u?or, în cabinetul medicului dermatolog ?i nu presupune riscuri. Medicul alege locul cel mai potrivit de recoltare cu leziunea cea mai sugestiv?, rana fiind îngrijit? ulterior câteva zile. Vindecarea las? semne pu?in perceptibile.

Biopsia, cunoscut? ?i sub numele de examen histopatologic, este extrem de important? pentru orice diagnostic dermatologic, cu atât mai mult în cazul suspiciunilor de tumori maligne. Rezultatul biopsiei este cel care îi va spune medicului cât de agresiv este cancerul ?i cum poate fi abordat în continuare. Schemele de tratament se stabilesc în func?ie de rezultatul biopsiei.Microchirurgia MOHS

Tratamentul cu cea mai mare rat? de succes în cazul carcinoamelor cutanate este f?r? doar ?i poate microchirurgia MOHS, o metod? de opera?ie care ?i-a luat numele dup? inventatorul ei, medicul american Frederic E. Mohs.

Avantajul acestei proceduri este c? poate eradica tumora conservând cu precizie ?esutul s?n?tos, totul în anestezie local? ?i în aceea?i zi de opera?ie.

Prin tehnica Mohs chirurgii dermatologi pot fi siguri c? au îndep?rtat întreaga tumor? din zona afectat?, c? nu a mai r?mas nicio celul? canceroas? pentru c? verific? în timpul opera?iei întreaga margine a tumorii, adic? 99% fa?? de maxim 1% cum se întâmpl? în opera?ia clasic?. În aceast? schem? de opera?ie studiul ?esutului este f?cut în timp real odat? cu interven?ia chirurgical?. Pacientul operat cu rana deschis? dar bandajat? este ?inut în a?teptare 30-45 de minute pîn? când se efectueaz? analiza histologic? a ?esutului. La microscop se cite?te cât de extins? este tumora, se cartografiaz? toate prelungirile tumorale ?i se stabile?te dac? ?esutul este curat de celule canceroase ?i se poate trece la închiderea defectului rezultat prin excizie ?i la reconstruc?ia cutanat? dup? regulile chirurgiei estetice. Toate aceste opera?iuni se fac în câteva ore. Combinând cercetarea histologic? a marginilor ?i profunzimii tumorale, metoda ofer? pacientului operat certitudinea diagnosticului în timpul interven?iei ?i cea mai mare ?ans? de vindecare f?r? recidiv? – 99%.

F?r? aceast? metod?, un doctor care face o excizie clasic? taie o margine de siguran?? mult mai mare decât ar fi nevoie în realitate, ca s? fie sigur c? elimin? celulele bolnave. Doar c? acest lucru este extrem de delicat în zone precum fa?a, scalpul, gâtul. Excizia larg? este dificil? ?i f?r? ghidaj histologic uneori poate rata „r?d?cini” tumorale, care r?mân în ?esut pentru c? se dezvolt? dincolo de marginea de siguran?? calculat? dup? date statistice. De aceea excizia larg? poate fi urmat? de recidiva tumorii.

Procedura Mohs este folosit? cu succes de peste 40 de ani în SUA ?i în Europa de Vest. În România, Dr Leventer Centre a fost clinica-pionier în acest domeniu – speciali?tii de top ai centrului fac aceast? interven?ie chirurgical? din 2007 având deja o experien?? bogat?. În cadrul acestei clinici lucreaz? medici specializa?i în America - ?ara care a dat lumii revolu?ionara tehnic? Mohs.

Metoda se aplic? în special carcinoamelor bazocelulare ?i spinocelulare, dermatofibrosarcomului, anumitor forme de melanom malign ?i înc? unor feluri de tumori, zece la num?r.

Întreabă specialistul
Adresa de email nu va fi publicata. Campurile marcate cu * sunt obligatoriiTRIMITE
chialda maria
2017-07-27 20:23:00
am fost diagnosticata cu cbc plat pe nas ,medicul dermatolog mia prescris un unguent [denumirea a moderata] ,am varsta de 58ani sunt ingrijorata cand aud de carcinom si as dorii sa ajung la d-na dr.leventer pentru o a doua opinie deoarece dr. dermatolog nu s-a uitat cu nici un aparat si a dat diagnostic de carcinom.Va multumesc.
Echipa canceruldepiele.ro
2017-07-29 10:11:06
Buna ziua,
Va puteti face o programare aici:http://drleventercentre.com/
Multumim!
Ionascu Liviu
2017-09-08 15:59:31
Am 49 ani,si de curând am observat pe penis niste pete de culoare mai închis?(maro).Au form? oarecum circular? neregulat?. Nu m? deranjeaz?, dar a? vrea s? aflu un diagnostic cât mai clar.
Dr. Gabriela Dodan
Medic specialist dermatolog
2018-01-12 15:05:24
Pentru diagnostic cat mai clar, adresati-va unui doctor dermatolog.

anca petrn
2017-10-10 06:51:35
buna ziua

am fost diagnosticata cu carcinom bazocelular , p T1 Nx Mx LO VO RO
Mi s-a extirpat clasic alunita, dar vreau sa ma asigur ca a fost bine extirpata, nu au ramas radacini
cum pot face asta, exista un aparat sau o metoda? multumesc
Dr. Gabriela Dodan
Medic specialist dermatolog
2018-01-12 15:06:26
Va asteptam la consultatie cu buletinele histopatologice.
iosi marian
2017-12-23 13:22:18
buna ziua dupa ce ma barbieresc pe fata a doua si a treia zi mi se exfoliaza pielea si in acel loc ramane pielea ceva mai inchisa la culoare usor spre rosu oare de ce afectiune sa fie vorba la mine?
Dr. Gabriela Dodan
Medic specialist dermatolog
2018-01-05 12:12:17
Culoarea mai inchisa se datoreaza inflamatiei date de ras. Va recomand sa folositi la ras pasta emolienta si dupa o crema usoara, hidratanta.
CITEŞTE ŞI:
Un proiect dezvoltat de:
Š2015
Cu sprijinul: