Totul despre cancerul de piele
    
SHARE
 
2017-05-05
Soarele, tutunul ?i mi?carea n aer liber

în lista Organiza?iei Mondiale a S?n?t??ii pe primele dou? locuri privind substan?ele cancerigene figureaz? tutunul ?i obiceiul fumatului ?i expunerea la UV naturale sau artificiale adic? la soare sau solar. Urmeaz? apoi o enumerare lung? de alte substan?e întâlnite mai ales în procesele industriale, la locul de munc?. Expunerea la soare este un risc mortal asem?n?tor ca magnitudine cu fumatul. Desigur este vorba de exces ?i ?tiam deja c? persoanele care s-au expus neprotejat de-a lungul vie?ii la ultraviolete au un risc mare de a face o form? de cancer cutanat. La nivel global una din trei persoane care prime?te un diagnostic de cancer sufer? de fapt de o form? de cancer de piele fie el carcinom denumit ?i epiteliom sau de mai gravul melanom malign. Despre fumat se ?tie c? ucide, cancerul pulmonar la fum?tori fiind cel mai frecvent întâlnit cancer la om. Pornind de la aceste dou? realit??i ultracunoscute ce se întâmpl? când cei care stau la soare ?i fumeaz??

Recent un studiu publicat în Journal of Internal Medicine în 21 martie acest an trage ni?te concluzii surprinz?toare. Studiul a fost efectuat retrospectiv pe 30.000 de femei din Suedia de 24 ?i 64 de ani a c?ror evolu?ie medical? a fost studiat? pe baza fi?elor de-a lungul a 20 de ani ?i a ar?tat c? nefum?toarele care nu au stat la soare au aceea?i a?teptare de via?? cu fum?toarele care au f?cut plaj? constant! Femeile care au preferat soarele au avut un risc mai mic de boala cardiovascular?, diabet zaharat, scleroz? multipl?, ?i boala pulmonar? fa?? de cele care s-au ferit de soare. Surprinz?tor! Ba mai mult, cu cât expunerea este mai mare cu atât se întâlnesc mai pu?in afec?iunile enumerate mai sus mai pu?in cancerul de piele a c?rui incidenta cre?te semnificativ. Autorii recunosc ca popula?ia alb? a Suediei are trei mari factori de risc: „fumatul, obezitatea ?i inactivitatea”. Expunerea la lumin? nu este considerat? un risc la nivel social într-o ?ar? ca Suedia care este în umbr? mai mult de 9 luni pe an. Suedezii prefer? vacan?ele în zone cu mult soare. Studiul recunoa?te c? expunerea la soare este o cauz? de risc de mortalitate la pacientele f?r? antecedente de cancere în familie ?i care au f?cut melanom, cancer de piele cu evolu?ie grav?. Studiul nu face diferen?a între expunerea habitual?, voit? la soare ?i care ?ine de stilul de via?? s?n?toas?, adic? între activitatea în aer liber ?i expunerea exagerat? la UV. Desigur studiul a suscitat discu?ii, fiind criticat c? nu ?ine cont de stilul de via?? activ / inactiv care influen?eaz? inciden?a afec?iunilor interne, de diet?, de latitudinea ??rii, de num?rul de na?teri ale femeilor din studiu etc. Observarea corela?iilor nu înseamn? obligatoriu cauzalitate, s-a zis pe bun? dreptate.

Expunerea celor cu piele alb? lipsit? de ap?rare la soarele tropical sau subtropical are consecin?e grave. Vezi inciden?a mare a cancerelor de piele în popula?ia Australiei, ?ara cu popula?ie alba str?mutat? în zona tropical?. Tot suedezii ne-au dat un alt studiu care arat? c? un num?r semnificativ din subiec?ii care au dezvoltat melanom, cancerul de piele cu evolu?ie mortal?, au stat la solar înainte de declan?area bolii ca „s?-?i preg?teasc? pielea pentru vacan??”. De aici concluzia c? expunerea la UV poate declan?a boala.

Deci ce prefer?m: s? sc?dem riscul la afec?iuni interne comune sau s? cre?tem riscul de deces prin cancer cutanat? Grea dilem?! Vacan?a în natur?, la soare la mare sau la munte desigur este benefic?. Ea înseamn? relaxare, ?i contribuie la s?n?tatea fizic? ?i psihic?.

Ceea ce putem face este sa recurgem la modera?ie în expunere. S? ne protejam pielea cu haine de protec?ie, cu creme sau cu binevenite ore de repaus la umbr? când soarele str?luce?te pe cer. S? luam vitamina D atunci când suntem prea sedentari. S? fumam mai pu?in sau deloc ?i s? facem mi?care. Iar o dat? pe an s? ne verificam s?n?tatea pielii la medicul specialist dermatolog. Paza bun? trece primejdia rea.

Întreabă specialistul
Adresa de email nu va fi publicata. Campurile marcate cu * sunt obligatoriiTRIMITE
CITEŞTE ŞI:
Un proiect dezvoltat de:
©2015
Cu sprijinul: