Totul despre cancerul de piele
    
SHARE
 
2016-05-25
Soarele: cât este de d?un?tor?

Soarele e via??, energie în stare pur?, surs? de bun? dispozi?ie. Lumina este necesar? între?inerii vie?ii pe p?mânt, este necesar? dezvolt?rii armonioase a copilului aflat în perioad? de cre?tere. Pentru piele, îns?, soarele poate deveni riscant în momentul în care expunerea este prelungit? fie c? se produce la mare, pe plaj?, sau la munte, la altitudine. Moda pielii bronzate, ob?inut? prin expunere necontrolat? la soare sau la radia?ii UV artificiale, activitatea în aer liber, f?r? protec?ie, sc?derea stratului protector de ozon au dus la cre?terea inciden?ei afec?iunilor pielii generate de lumin?.

A?adar, exist? o leg?tur? direct? între soare ?i cancerele de piele, fie el melanom sau carcinom. Academiile european? ?i american? de dermatologie au dovedit cu studii ?i cifre c? expunerea cronic? la soare f?r? protec?ie sau sesiunile de bronz la solar duc la apari?ia tumorilor maligne la nivelul pielii. Practic, 90% dintre carcinoame ?i 86% dintre melanoame sunt direct legate de expunerea nes?buit? la ultraviolete.

Unul dintre studiile care sus?in aceste argumente a ar?tat c? popula?ia alb? din Australia face mai des cancer decât cea a ??rii de origine, Marea Britanie din cauza expunerii la soare, pe acela?i fond genetic. Cu alte cuvinte, soarele activeaz? poten?ialul malign acolo unde el exist?. La fel s-a constatat o cre?tere a num?rului de cazuri de cancer de piele la persoanele care au emigrat din Ţ?rile Nordului în Israel, mai ales la cele cu vârstele între 15 ?i 30 de ani.

Expunerea la soare ?i ultraviolete cre?te riscul de cancer ?i este cu atât mai mare cu cât o persoan? s-a expus intens, într-o perioad? scurt?. La fel de periculoase pentru viitorul pielii sunt b?ile de lumin? înso?ite de arsur? solar? din copil?rie.

Soarele este periculos în ultimii ani ?i din cauza sub?ierii stratului de ozon, ceea ce face ca razele ajunse pe p?mânt s? fie mai nocive în condi?iile ?ubrezirii barierei naturale de protec?ie. În afara UVA ?i UVB mai p?trund ?i alte tipuri de radia?ii. Furtunile solare la care am asistat în ultimii ani au produs schimb?ri climaterice importante ?i modific?ri ale capacit??ii de ap?rare ale vie?uitoarelor.

Ultravioletele de tip A duc la modific?ri celulare periculoase la nivelul pielii, agresiunea asupra ADN-ului celular fiind cumulativ? ?i inductoare de neoplazie. Îns? ?i arsura provocat? mai ales de ultravioletele de tip B este la fel de nociv? pentru piele, pentru c? o afecteaz? ireversibil. Totu?i soarele devine primejdios dac? exist? deja o predispozi?ie c?tre cancerul de piele.

Întreabă specialistul
Adresa de email nu va fi publicata. Campurile marcate cu * sunt obligatoriiTRIMITE
CITEŞTE ŞI:
Un proiect dezvoltat de:
Š2015
Cu sprijinul: